Reklamasjon og mangler

Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres  og som forelå på leveringstidspunktet, vil vi etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Demovarer selges kun med garanti - tas ikke i retur.

Varer tas ikke i retur. Kun ved spesielle avtaler kan varer returneres etter godkjenning. Før innsending må returnr. fåes og sendingen må merkes med returnr. Pakker uten returnr. blir retunert uåpnet. Varene skal i slike tilfeller være uåpnet, i original emballasje som er hel og umerket. Ved retur vil kunde bli belastet et gebyr på 15% eller minimum kr. 350,-. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Hvis produktet er pakket ut og f.eks ladet, testet anses produktet som brukt. Vi kan da ikke selge produktet som nytt. Hvis vi likevel godtar retur vil kunde bli belastet med ytterligere 20% fradrag.